Iedereen heeft dagelijks te maken met contracten, overeenkomsten maar ook met dingen als overtredingen, misstanden enzovoorts waarbij in meer of mindere mate rechtshulp uitkomst kan bieden. Rechtshulp kan dan ook op vele manieren voltrekken. U kunt iets eisen, u heeft verdediging nodig, uw recht is geschonden danwel u heeft iemand anders vermoedelijk iets aangedaan. Allemaal redenen waarbij u rechtshulp nodig moet inschakelen aangezien u in aanraking komt met de politie, justitie, jurist en/ of mediator, de Kantonrechter of het Gerechtshof. De wetboeken staan vol met allerlei regels en op basis daarvan zijn vele jurisprudentie zaken uitgesproken waar u als burger of bedrijf geen weet van heeft. Wij kunnen u het licht in deze duisternis geven en zullen u dan ook professioneel uw standpunt juridisch duidelijk maken.

Inschakelen mediation bij conflicten

Mediation wordt ingeschakeld om bij conflicten te bemiddelen tussen twee of meerdere partijen. Zo valt te denken aan rechtshulp mediation bij arbeidsconflicten. Situaties op de werkvloer kunnen mensen ergeren echter laten dit niet blijken. Opgekropte woede kan verergeren en resulteren in een arbeidsconflict waarbij de gemoederen hoog op kunnen lopen met als mogelijk resultaat dat een werknemer wegens de psychische druk met ziekte thuis zit. Dat loopt dan voor u als organisatie in de papieren aangezien u tot 2 jaar verantwoordelijk bent voor deze situatie. Om vooraf dit te voorkomen is het beter om een mediator in te schakelen die voor beide partijen een acceptabele tussenweg tracht te realiseren. Mediation heeft als bijkomend voordeel dat er niet twee aparte juristen ingeschakeld moeten worden waarmee de kosten beperkt blijven.

Inschakelen juridische assistentie

Er zijn binnen het wetboek van Strafrecht, Burgerlijk wetboek en de Grondwet vele wetten en regels waar eenieder zich aan moet houden. Contracten, overeenkomsten, familierecht, arbeids- en ontslagrecht enzovoorts maar ook bij strafzaken, misdrijven, onwederrechtelijke toe-eigeningen, enzovoorts dient u juridische bijstand te verkrijgen. Oplossingen zijn mogelijk evident echter in sommige zaken dient goed juridisch onderzoek en overtuiging te leiden tot een acceptabele oplossing. Lastig zijn de zaken, echter met juridisch advies en assistentie trachten wij voor u alle mogelijke juridische problemen op te lossen. Kan dit echter niet zomaar dan dient de gerechtelijke weg bewandeld te worden waarbij wij u als advocaat bijstaan.

Gerechtelijke weg bewandelen omtrent het Burgerlijk wetboek

Om het gerechtelijke pad te bewandelen omtrent zaken die in het Burgerlijk wetboek staan beschreven gaat het over zaken als contract-, verbintenissen-, overeenkomstenrecht tussen burgers onderling, burgers met het bedrijven en burgers met de overheid, en bedrijven met bedrijven of de overheid. Basis grondwetten die gelden daarnaast voor iedereen. Indien deze in het gedrang komen danwel een aangegane verplichting niet wordt nagekomen waarmee verzuim en dwaling ontstaat, kan men zijn recht halen. Vaak voelen we ons bedrogen of niet in ons recht gedaan en daartoe kunnen wij u goed helpen.

Gerechtelijke weg bewandelen omtrent het wetboek van Strafrecht

Wanneer een zaak voor het gerechtshof komt dan heeft u vermoedelijk iets goed verkeerd gedaan. U wordt verantwoordelijk geacht en mogelijk dus strafbaar. Om u in dit proces bij te staan dient u altijd een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen om de hoofdrechter te overtuigen dat u in uw gelijk staat. Ook kan het zijn dat u de zaken toegeeft maar dat er juridisch gezien verzachtende omstandigheden zijn waardoor wij u een mindere straf mogelijk kunnen toebedeeld krijgen. Wij kunnen u bijstaan indien u verdacht wordt van de meest erge dingen. U bent namelijk onschuldig tot dat het tegendeel is bewezen. Wij staan u ook in alle vertrouwen bij, daartoe dient tevens ons beroepsgeheim.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 86

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie of stel uw vraag online
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op