Onderdeel van het privaatrecht is het ondernemingsrecht waar dus een ieder die een bedrijf of onderneming voert mee te maken krijgt met als doelstelling winst uit de bedrijfsvoering te halen. Gewoonlijk valt een stichting daar dan ook buiten. Onderdeel van het ondernemingsrecht is het rechtspersonenrecht en het vennootschapsrecht. Binnen het rechtspersonenrecht worden alle vormen van rechtspersonen beschouwd echter binnen het vennootschapsrecht zijn aanvullende rechten en plichten vastgelegd voor de verschillende vennootschapsvormen. Dit heeft te maken met het feit dat sommige vennootschapsvormen geen rechtspersoonlijkheid hebben en dus ligt de gedragen verantwoordelijkheid bij de leidende rechtspersoon. Met het ondernemingsrecht is de basis voor het handelsrecht gecreëerd. Wilt u in Zwolle dan ook een rechtspersoon opzetten danwel u wilt handel voeren vanuit een vennootschap, dan kunnen wij u van advies voorzien.

Rechtspersonenrecht

Rechtspersonenrecht behandelt entiteiten die binnen de samenleving rechtspersoonlijkheid hebben. Dit betekent dat het gaat om personen of onderneming die uit hoofde van die rechtspersoon het recht heeft om handelingen uit te voeren. De rechtspersoon is dan ook de drager van rechten en plichten en verantwoordelijk voor handelingen uitgevoerd door de handelende eigenaar. Er ligt dan een duidelijke scheiding tussen privé vermogen en het zakelijk vermogen. Voordeel is dan ook dat indien er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur uw eigen vermogen niet wordt aangesproken indien het onverhoopt tot een faillissement dreigt te komen. Ondernemingsvormen als een Besloten of Naamloze Vennootschap en de coöperatie zijn dan ook duidelijk bedrijven met een eigen rechtspersoonlijkheid. Voor stichtingen en verenigingen kan dit ook echter het hoeft niet zo te zijn. Wilt u dan ook een rechtspersoon in Zwolle of omgeving oprichten om effectief te kunnen handelen en werken zonder dat op een gegeven moment uw eigen privé vermogen op het spel komt te staan, neem dan gedegen juridisch advies in de hand.

Vennootschapsrecht

Omdat er naast de rechtspersoonlijkheid hebbende ondernemingen ook geen rechtspersoonlijkheid hebbende ondernemingen bestaan, zijn alle vormen nader toegelicht en beschreven binnen het vennootschapsrecht. Naast de BV, NV en coöperatie zijn dus ondernemingsvormen mogelijk als een Eenmanszaak, de Vennootschap onder Firma, een Maatschap en Commanditaire Vennootschap. Het vennootschapsrecht beschrijft dan ook hoe een elke vorm van vennootschap moet handelen alsmede welke rechten en plichten deze hebben. Onderscheid is dan wel dat bij de geen rechtspersoonlijkheid hebbende ondernemingen het zakelijk en privé vermogen niet expliciet zijn gescheiden. De rechtspersonen die deze vorm van onderneming aangaan zijn dan ook hoofdelijk aansprakelijk voor alles wat er reilt en zeilt binnen de onderneming.

Wat voor type onderneming start u op?

De keus in type onderneming is ten eerste afhankelijk van hoeveel vermogen u heeft. Is het vermogen geen beperkende factor dan is heb belangrijk om te weten of u een scheiding van privé en zakelijk vermogen wenst. Beide vormen hebben zo zijn voordeel, echter belangrijk voordeel bij een rechtspersoonlijkheid hebbende onderneming is wel dat u persoonlijk niet verantwoordelijk bent indien de onderneming failliet gaat (mits er geen onbehoorlijk bestuur is gevoerd).Ook kan het zijn dat u als Eenmanszaak start echter de zaken gaan goed en u breidt uit. Dit doet u mogelijk met meerdere eigenaren en aanvullend ingepompt geld. U kunt dan gezamenlijk een Besloten Vennootschap oprichten waarbij u de aandelen zelf in de hand houdt, danwel u richt een Naamloze Vennootschap op waarbij u aandelen uitgeeft om kapitaal te verkrijgen.

Keuze type rechtspersoon

De keus voor een type onderneming kan lastig zijn, of juist voor de hand liggend. Toch is de ene onderneming de ander niet. Wilt u zekerheid hebben omtrent uw eigen vermogen dan past het beter om een rechtspersoon op te richten. Anderzijds dient u daartoe wel een start vermogen te hebben danwel moet u dat van buitenaf aantrekken. Hoe u een en ander dus financiert is in de keuze van de rechtspersoon vorm dan ook belangrijk. Wat de verschillen en overeenkomsten zijn kunnen wij u dan ook haarfijn uitleggen. Ondernemen in Zwolle hoeft nog niet zo moeilijk te zijn, echter een gepaste keuze in ondernemingsvorm is essentieel. Heeft u als Zwollenaar (of in de regio wonend) dan ook vragen omtrent het oprichten van een onderneming conform het ondernemingsrecht, kom dan bij ons langs.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 86

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie of stel uw vraag online
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op