Indien u een onderneming heeft of wilt opzetten dan krijgt u te maken met het ondernemingsrecht. Wat zijn uw rechten en plichten jegens de onderneming en bij welk type onderneming heeft de onderneming zelf rechtspersoonlijkheid? Dit wordt binnen het ondernemingsrecht en meer specifiek in het vennootschapsrecht omschreven. Het rechtspersonenrecht geeft aan wanneer er sprake is van een rechtspersoon echter binnen het vennootschapsrecht worden eveneens ondernemingsvormen gedefinieerd waarbij geen rechtspersoonlijkheid bestaat van de onderneming. De bestuurder(s) is dan de rechtspersoon in deze. Het ondernemingsrecht schept de basis waarmee u als onderneming kunt handelen danwel een dienst kunt leveren. Belangrijke vraag is uiteraard of uw eigen vermogen bij de gekozen ondernemingsvorm gevrijwaard wilt laten zijn van eventuele vorderingen door schuldeisers. Heeft u dan ook een onderneming in Utrecht of u bent van plan een onderneming op te zetten, laat u dan goed juridisch adviseren.

Wel rechtspersoonlijkheid!

De drager van de rechtspersoonlijkheid is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming. Binnen het rechtspersonenrecht wordt dan ook beschreven wie of welke entiteit rechtspersoonlijkheid kunnen hebben. De rechten en plichten die voorkomen uit wederzijdse verbintenissen zijn dan ook de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. De rechtspersoon heeft dus het recht om contracten te maken, te sluiten en af te handelen. Mocht het dan onverhoopt komen tot een faillissement dan is de rechtspersoon rechtstreeks aansprakelijk. Gewoonlijk is dan ook een Besloten, Naamloze Vennootschap of coöperatie verantwoordelijk voor zijn eigen handelen omdat deze een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Is er echter sprake van onbehoorlijk bestuur dan verandert de zaak. De bestuurder is dan niet meer automatisch gevrijwaard en het kan dus zijn dat zijn eigen vermogen aangewend moet worden om de vermogen – schulden balans gelijk te trekken. Overweegt u het oprichten van een onderneming in Utrecht laat u dan goed informeren omtrent de verschillende ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid en hoe u het eigen vermogen goed kunt beschermen.

Geen rechtspersoonlijkheid!

Het vennootschapsrecht is opgesteld omdat naast rechtspersonen ook ondernemingen bestaan die geen rechtspersoonlijkheid hebben. Indien u namelijk een Eenmanszaak, een Vennootschap onder Firma, een Maatschap of Commanditaire Vennootschap heeft, dan bent u namelijk zelf aansprakelijk voor de handel van uw onderneming. Het vennootschapsrecht geeft dan ook per ondernemingsvorm aan wat de afzonderlijke rechten en plichten zijn. Belangrijk verschil is wel dat bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid het eigen bestuur rechtstreeks verantwoordelijk is voor winst en verlies. Indien het daartoe komt tot een faillissement is uw eigen vermogen niet beschermd. Wees dan ook kieskeurig wanneer u besluit uw onderneming op te richten.

Opzetten rechtspersoon of niet?

Om voor een bepaald type onderneming te kiezen is vaak afhankelijk van hoe u een en ander gaat financieren. Heeft u voldoende eigen vermogen dan kunt u een Besloten Vennootschap oprichten en houdt de aandelen zelf in handen. Of u trekt vreemd vermogen aan door aandelen uit te geven om zo een Naamloze Vennootschap op te richten. Indien u binnen deze onderneming er altijd voor zorgt dat u behoorlijk bestuur voert, dan kan onbehoorlijk bestuur u niet verweten worden. Let wel dat u ook de belastingdienst tijdig moet informeren indien u de belasting en premies niet meer kunt betalen wegens het onvoldoende hebben van baten. Dan kan de fiscus u ook niet betichten van onbehoorlijk bestuur. Bent u een starter met weinig vermogen dan kiest u ongetwijfeld voor een ondernemingsvorm waarbij u zelf de rechtspersoon bent. Mocht het dan in de toekomst beter gaan met het bedrijf, dan kunt u alsnog overwegen om dit succes om te zetten in een onderneming met rechtspersoonlijkheid. Heeft u hiertoe dan ook vragen binnen de regio Utrecht dan staat ons juridisch team voor u klaar.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 86

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie of stel uw vraag online
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op