Iedereen die een onderneming wil beginnen of voert, heeft te maken met het ondernemingsrecht. Normaal heeft een onderneming de doelstelling om winst te behalen, door producten of diensten in de handel aan te bieden. Welke rechten en plichten u heeft ten opzichte van de onderneming is afhankelijk van wat voor ondernemingsvorm u aangaat en hoe de rechtspersoonlijkheid van de onderneming is geregeld. Het ondernemingsrecht valt dan ook in twee rechten uit, waarbij binnen rechtspersonenrecht de essentie van rechtspersoonlijkheid voor entiteiten of ondernemingen is vastgelegd waarnaast in het vennootschapsrecht per type vennootschap aanvullende rechten en plichten zijn omschreven. Sommige vennootschapsvormen kennen namelijk geen rechtspersoonlijkheid en daarmee is de bestuurder rechtstreeks verantwoordelijk voor de acties en handelingen die een dergelijke onderneming doet. Bent u dan ook van plan in Groningen of de regio om Groningen een onderneming op te zetten danwel u wilt de rechtspersoonlijkheid van uw onderneming veranderen, dan kunnen onze juristen u van goed advies voorzien.

NV, BV en coöperatie

Een onderneming met een rechtspersoonlijkheid heeft rechten om handelingen die een natuurlijk persoon ook mag doen. De onderneming kan dan contracten, overeenkomsten afsluiten en is daarmee dan ook verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen. Deze vorm wordt dan ook veelal aangegaan wegens de bescherming van het eigen vermogen van de bestuurder. Gewoonlijk worden een Naamloze, Besloten Vennootschap of coöperatie aangegaan door inlegging van vermogen (eigen of vreemd) om zo de onderneming een eigen rechtspersoonlijkheid te geven. Notarieel worden de statuten en akte van oprichting vastgelegd. Daarmee is de entiteit van de nieuwe onderneming met een rechtspersoonlijkheid een feit. Indien u daarbij dan goed en betrouwbaar bestuur voert, blijft het eigen vermogen ook te allen tijde beschermd van eventuele toekomstige schuldeisers. Wilt u dan een NV, BV of coöperatie opzetten om een bedrijfsvoering te hebben bij bescherming van uw eigen privé vermogen, schakel dan een juridisch specialist ondernemingsrecht Groningen in.

Eenmanszaak, VoF, Maatschap en CV

U heeft “tijdelijk” niet het vermogen om een onderneming met rechtspersoonlijkheid op te zetten, dan kunt u ervoor kiezen om een onderneming op te zetten waarbij u de rechtspersoon zelf bent. U neemt dan alle verantwoordelijkheid op u van de onderneming. Dit betreft ondernemingsvormen als een Eenmanszaak, de VoF oftewel Vennootschap onder Firma, de Maatschap en de CV oftewel Commanditaire Vennootschap. Binnen het vennootschapsrecht wordt dan ook daartoe aangegeven hoe u moet handelen binnen deze ondernemingsvormen. Belangrijk om te weten is dat u zelf verantwoordelijkheid draagt en er is dus geen onderscheid tussen bedrijfsvermogen en eigen vermogen. Ook al voert u een gedegen professioneel bestuur, indien u failliet gaat wordt de balans vermogen en schulden met uw eigen vermogen vereffend.

Omzetten rechtspersoonlijkheid

U heeft in eerste instantie zelfstandig een eenmanszaak opgericht om zo alleen de markt met uw product(en) en/ of dienst(en) af te voelen. Het gaat inmiddels veel beter met uw onderneming en u begint eindelijk veel opdrachten en dus ook kapitaal te verwerven. Nog even en dan moet u echt aan uitbreiding denken, waarbij u mensen in dienst neemt en mogelijk extra kapitaal daartoe aantrekt. Uw kansen zijn gesterkt door het optimistisch door de markt ontvangen productlijn of dienstverstrekking. U kunt dus echt beginnen met uitgebreid zaken te doen. Toch moet u hier een keus maken. Doorgaan met deze ondernemingsvorm waarbij u als bestuurder compleet verantwoordelijk bent, of u neemt het zekere voor het onzekere. Bij groeiende markt mogelijkheden is het dus verstandig om over te schakelen van type onderneming van geen rechtspersoonlijkheid naar rechtspersoonlijkheid bezittend. Dit kan, schakel daartoe dan ook een juridisch specialist ondernemingsrecht Groningen in zodat u juridisch verzekerd aan een sterke onderneming kunt beginnen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 86

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie of stel uw vraag online
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op