Heeft u een eigen onderneming? Of wilt u een onderneming opzetten? Dan dient u rekening te houden met het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht behandelt of de onderneming een rechtspersoonlijkheid kent of niet, en het geeft aan wat voor rechten en plichten u en uw onderneming heeft binnen het vennootschapsrecht. Daarbij zijn er bovendien ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij de bestuurder de rechtspersoon is en dus verantwoordelijk is voor de acties die de onderneming doet. Wilt u dus handelen dan dient u dat conform de regels vastgelegd in het ondernemingsrecht te doen. Voor de keuze in ondernemingstype is het uiteraard van belang of u de mogelijkheid heeft of krijgt om uw eigen vermogen te beschermen. Bent u van plan om een onderneming in Dordrecht op te starten, danwel u wilt van rechtspersoonlijkheid veranderen, schakel dan juridisch advies van de verenigde juristen tijdig in.

Rechtspersoonlijkheidsrecht

Een Naamloze Vennootschap wordt gefinancierd middels uitgave van aandelen om aan vreemd vermogen te komen, waarmee de NV kan worden opgezet. Bij een Besloten Vennootschap worden eveneens aandelen uitgegeven echter gefinancierd door het eigen vermogen. U behoudt dus de aandelen in eigen handen. Heeft u daartoe niet het vermogen dan trekt u dat dus van buitenaf aan. Een derde vorm van organisatie waarbij rechtspersoonlijkheid wordt gecreëerd betreft de coöperatie. Daarbij richten producenten of verbruikers samen een organisatie op om daarmee economische macht te verkrijgen en te kunnen profiteren van schaalvoordelen. Bij deze vormen van rechtspersoonlijkheid wordt automatisch het eigen vermogen van de afzonderlijke bestuurders beschermd in het geval dat er sprake mag zijn van een faillissement. Daar is echter een uitzondering aan verbonden indien de onderneming verwijtbaar failliet is gegaan door toedoen of door een beslissing van het bestuur dan vervalt de bescherming van het eigen vermogen.

Vennootschapsrecht

Naast de genoemde vennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid bestaan er tevens ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. Deze vormen worden opgezet door een bestuurder waarbij de bestuurder zelf ook de rechtspersoon is. De bestuurder neemt de beslissingen, doet actie en neemt alle verantwoordelijkheid op zich. Daarbij kunt u denken aan een Eenmanszaak, VoF, Maatschap of CV. Daarmee loopt u dus ook het risico om uw eigen privé vermogen kwijt te raken indien het tot een onverhoopt faillissement komt. De balans schulden en vermogen wordt namelijk op aandringen van de curator daarmee gelijkgetrokken. Naast deze belangrijke entiteitskenmerken worden binnen het vennootschapsrecht nog vele rechten en plichten gedefinieerd waaraan u als vennootschapshouder aan moet voldoen. Bij de keus van een ondernemingsvorm is het dan ook verstandig dat u goed juridisch advies in handen neemt.

Eigen rechtspersoon of nieuw rechtspersoonlijkheid!

Soms dwingt de situatie u om te kiezen voor een ondernemingsvorm waarbij u dus geen bescherming geniet. Denk daarbij aan het feit dat u weinig of geen vermogen heeft, en/ of juist zelfstandig aan de slag wilt gaan. Een Eenmanszaak biedt u de mogelijk om dus zelfstandig een onderneming op te zetten om zo de kansen en mogelijkheden voor uw product of dienst binnen de markt af te tasten. Heeft u echter vermogen of ziet u kansen om vreemd vermogen aan te trekken dan is het mogelijk beter om wel een NV of BV op te richten, juist vanwege het feit dat uw eigen vermogen bij behoorlijk bestuur is afgeschermd. Gaat het na verloop van tijd met uw Eenmanszaak steeds beter lopen dan kunt u ervoor besluiten om over te stappen naar een NV of BV. Dan kunt u tevens genieten van de bescherming van uw eigen vermogen. Wilt u dan ook informatie omtrent ondernemingsrecht, of u wilt een onderneming concreet opzetten schakel dan ondernemingsrecht specialisten Dordrecht in, het juridisch team staat gereed.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 86

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie of stel uw vraag online
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op