Om een betere marktpositie als ondernemer te kunnen krijgen wordt vaak een Franchise overeenkomst aangegaan. Franchise behelst een verregaand samenwerkingsverband tussen twee of meerdere onafhankelijke ondernemers. Concreet kan door een franchise overeenkomst de ondernemingsformule van de franchisegever door de tweede ondernemer de franchisenemer gebruikt worden, zodat gezamenlijk beide partijen er beter van worden. Voor de franchisegever betekent dit dat hij sneller kan groeien zonder dat daartoe grote investeringen gemoeid zijn. Enerzijds levert de franchisegever goederen aan klanten en anderzijds levert de franchisegever diensten aan de franchisenemer waarvoor een vergoeding wordt gegeven. Een extra inkomen als het ware voor de franchisegever. Door een franchise overeenkomst aan te gaan loopt de startende franchisenemer aanzienlijk minder risico door de ervaringen van de franchisegever en dus kan de franchisenemer zich primair gaan bezighouden met het realiseren van ondernemingsinkomen. Hoe de onderlinge relatie van de onafhankelijke ondernemers is geregeld wordt vastgelegd in de franchise overeenkomst.

Gebruik succesvolle ondernemingsformule door franchise overeenkomst

Middels een franchise overeenkomst kan een startende ondernemer een “succesvolle” beproefde formule gebruiken om zo gezamenlijk te profiteren van de schaalvoordelen. Zeker in economisch mindere tijden kan het aangaan van een franchise overeenkomst voor beide partijen versterkend werken zodat het succes en de overlevingskansen van de startende onderneming in franchise verband veel beter zijn. Deze wijze van samenwerking wordt ook veelvuldig toegepast tussen reeds gevestigde bedrijven. De gezamenlijke kennis en deskundigheid in het opereren in de markt, de grootschaligheid levert vele voordelen op.

Onderling de rechten en plichten regelen middels een franchise overeenkomst

Hoe verhouden de onderlinge relaties nu tussen de franchisegever en de franchisenemer? Beide hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Deze onderlinge rechten en plichten worden vastgelegd in de franchise overeenkomst en maakt dan ook dat de franchise overeenkomst een belangrijk document waarin de spelregels en taakverdeling binnen de franchise worden vastgelegd. Doel van de regels is het hooghouden van de naam en kwaliteit van de totale franchise onderneming. Heeft u dan ook vragen, of u wilt een franchise aangaan, schakel dan onze verenigde juridische specialisten in.

Taakverdeling binnen een franchise

Tussen de twee ondernemingen in de franchise wordt gewoonlijk de volgende taakverdeling aangehouden:

Taken van de franchisegever:

 • Leveren van de “succesvolle” ondernemingsformule;
 • Overleveren van een marketing strategie;
 • Aangeven van verkooptechnieken binnen Public Relations;
 • Opleiden en begeleiden van de franchisenemer.

Taken voor de franchisenemer:

 • Klantwerving;
 • De verkoop van goederen en/ of diensten;
 • Aanwerven van personeel en de dagelijkse leiding daarover;
 • Deels meewerken aan de franchisegever onderneming;
 • De eigen boekhouding.

 

Juridisch advies bij de totstandkoming van een franchise overeenkomst

Het aangaan van een franchise overeenkomst houdt in dat u zich moet houden aan de gemaakte afspraken conform het contractrecht. De franchise overeenkomst is dan ook een zeer belangrijk document dat de onderlinge recht, plichten en taakverdeling vastlegt. U als franchisegever en u als franchisenemer dienen dan ook daarin correcte afspraken te maken die aan de wet voldoen. U dient dan beiden ook goed te begrijpen welke rechten, plichten en taken u beiden heeft. Laat dan het franchise overeenkomst ook opstellen door een gespecialiseerd juridisch adviseur om zo onverhoopte problemen in de toekomst te voorkomen. Onze juridisch specialisten zijn uw vraagbaak bij uw franchise overeenkomst.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 86

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie of stel uw vraag online
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op