Bent u, net als veel mede-ondernemers, op zoek naar een fiscaal jurist? Een fiscaal jurist lost namelijk belasting-technische problemen voor u op. U heeft een onderneming met als doelstelling winst te maken op een product of dienst, dat houdt dan ook in dat u belasting moet betalen. In principe is het zo dat iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon in Nederland belasting moet betalen. Gewoonlijk wordt maandelijks door u als onderneming reeds op het te verstrekken arbeidsloon van uw werknemers belasting en premies voor de fiscus in gehouden. Daarnaast dient u als onderneming over uw ondernemingsresultaat eveneens belasting te betalen. Dit kan wegens de grote hoeveelheid fiscale regels en wetten een complexe materie zijn en gedegen juridische kennis is voor u als “grote” onderneming dan ook onmisbaar. De fiscaal jurist werkt dan ook samen met uw bedrijfsaccountant om mogelijk op wekelijkse basis uw fiscaal juridische problemen/ vragen op te lossen. Een tweede belangrijke reden wanneer u assistentie van een fiscaal jurist nodig heeft is wanneer er sprake is van belastingtechnische problemen waarbij u mogelijk verdacht wordt van belasting ontduiking.

Belastingadviseur of fiscaal jurist

In tegenstelling tot een belastingadviseur heeft de fiscaal jurist een gedegen opleiding gehad in alle aspecten van het recht terwijl de belastingadviseur gewoonlijk een bedrijfseconomische achtergrond heeft. Indien u als onderneming dan ook conform de fiscale regels uw onderneming wilt voeren dan is het aan te bevelen om een fiscaal jurist in te schakelen. De fiscaal jurist kunt u als klein MKB onderneming ook inhuren op een fiscaal huisjurist basis waarmee u de essentiële kennis in huis haalt. Voordeel is dat u geen hoge kosten heeft voor het aannemen van de fiscaal jurist echter huurt deze voor een dag in de week (of meer) in om uw fiscaal juridische problemen te identificeren en op te lossen.

Wanneer fiscaal jurist inschakelen?

Een fiscaal jurist beschermt de fiscale belangen van uw onderneming. In deze is voorkomen dan ook beter dan genezen. U wilt namelijk niet verdacht worden van fiscale ontduiking. Om fiscale valkuilen te omzeilen is de kennis van een ervaren fiscaal vakjurist onmisbaar aangezien gedegen vakkennis de basis vormt voor de slagvaardigheid van de fiscaal jurist. Voor een klein MKB onderneming kunt u dus een fiscaal huisjurist inschakelen echter bij de grotere ondernemingen is een vaste aanstelling beter. Beide weten uiteraard alle ins-and-outs van de handelingen van de onderneming en daarmee kan adequaat gereageerd worden op mogelijk fiscale omstandigheden.

Onderdelen fiscaalrecht

In de overkoepelende wetten staan regels beschreven omtrent hoe heffing voor Rijksbelasting is geregeld, dat er verplichting tot aangifte is, de termijn van belastingaanslagen alsmede hoe een bezwaarschrift kan worden ingediend. De volgende algemene wetten zijn voor het fiscaalrecht van kracht:

  • Algemene wet Bestuursrecht;
  • Algemene wet inzake Rijksbelastingen.

Daarnaast gelden de volgende heffingswetten

  • Wet op de loonbelasting;
  • Wet op de inkomstenbelasting;
  • Wet op de omzetbelasting;
  • Wet op de vennootschapsbelasting

Bovendien bestaan er internationale verdragen, jurisprudentie en beleidsregels opgesteld door de Staatssecretaris van Financiën welke als bron voor de fiscaal jurist gelden.

Ondernemerschap wordt fiscaal beloond

U ziet dat bij de voering van een onderneming vele regels, wetten en jurisprudentie gelden die de onderneming een wirwar van mogelijkheden biedt maar ook gevaren kent. Fiscale regels zijn opgesteld om helderheid te verschaffen waaraan u zich als ondernemer moet houden. Toch bieden de regels ook vele voordelen voor ondernemers aangezien u juist werknemers in dienst heeft. Dat mag ook worden beloond. Een fiscaal jurist kan u dan ook helderheid verschaffen omtrent de mogelijkheden en kansen van uw eigen of vreemd vermogen binnen uw onderneming. Heeft u dan ook fiscale vragen/ opmerkingen danwel u wilt een fiscaal (huis)jurist inschakelen dan kunt u ons daartoe benaderen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 86

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie of stel uw vraag online
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op