Onderdeel van het burgerlijk recht is het personen- en familierecht. Familierecht houdt zich bezig met nakomelingen, geboorte, huwelijk en echtscheiding alsmede overige zaken die zich bezig houden met familie relatie en het hebben van bevoegdheden van personen binnen een familie. Onder familierecht valt echter niet het erfrecht. Het familierecht is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek in Boek 1, bovendien valt het familie recht onder Internationale Verdragen zoals de Rechten van het Kind, en het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens. Dit betekent dan ook dat het familierecht zeer belangrijke wetgeving is binnen de sociale omgang en opbouw van onze samenleving. Het registreert namelijk hoe wij onderling als familie op een gedegen en fatsoenlijke manier met elkaar als familie moet omgaan. Wat kunt u dan ook zal verwachten binnen het familierecht.

Welke naam geef je aan het kind?

Bij een geboorte dient de vader of moeder volgens het familierecht aangifte doen bij de gemeente waar het kind is geboren. Ook bestaat de mogelijkheid om aangifte te doen van de ongeboren vrucht. De naamkeuze is uiteraard persoonsafhankelijk. In Nederland bestaat de mogelijkheid om zowel de achternaam van de vrouw of man aan het kind te geven. Daarin bestaat wettelijk keuze vrijheid. De ene naam is beter of meer geschikt voor het kind dan een andere naam. Toch kan het zijn dat u op latere leeftijd uw naam wilt wijzigen. Dat kan in slechts bepaalde gevallen! Indien uw achternaam echt niet past bij uw type baan (een chirurg die Messenslijper heet kan mogelijk zeer ongepast overkomen). Voor de wijziging van uw voornaam zijn minder strenge eisen. Het familierecht geeft u dus deze mogelijkheid, echter daarbij dient u op wettelijke voorwaarden te letten. Wij kunnen u daaromtrent volledig informeren.

Convenant echtscheiding en het ouderschapsplan

In een convenant echtscheiding worden de echtscheidingszaken geregeld zoals wie komt in het ouderlijk huis te wonen, hoe wordt de inboedel verdeeld, hoe worden overige bezittingen als spaarcenten verdeeld, enzovoorts. Een en ander is vaak afhankelijk van of er huwelijkse voorwaarden zijn! Belangrijk onderdeel binnen het convenant echtscheiding is dat er een ouderschapsplan opgesteld moet worden indien er kinderen in het spel zijn. De kinderen vormen bij een echtscheiding het belangrijkste twistpunt, waarbij de kinderen worden beschermd door het Verdrag Rechten van het Kind. Daartoe dient een ouderschapsplan opgesteld te worden. De ouders moeten actief meedenken hoe de kinderen opgevoed worden, hoe de zorgtaken voor de kinderen worden verdeeld en wat de omgangsregeling is. Beide ouders zijn na de scheiding namelijk verantwoordelijk voor een gedegen opvoeding van de kinderen en dus moeten beide ouders daarin actief betrokken worden. Heeft u dan ook vragen betreffende het convenant echtscheiding, het ouderschapsplan of overige aan de echtscheiding gerelateerde zaken dan staan onze verenigde specialistische juristen voor u klaar.

Welke overige onderdelen vallen zoal onder het familierecht?

Familierecht bevat zeer zeer uitgebreide regelgeving aangezien het de basis en essentie neerlegt omtrent hoe wij als familie naar behoren met elkaar om moeten gaan. Toch kan het zo zijn dat de spanningen in een familie hoog oplopen en dat een gang naar de rechter onvermijdelijk is. Omdat het familie betreft kunnen de spanningen en emoties hoog oplopen. Onze juristen trachten hierin dan ook een stabiele factor te spelen door onder andere realistisch en professioneel te blijven. U kunt ons inschakelen voor onder andere de volgende familierecht zaken:

 • Echtscheiding of scheiding van tafel en bed, eventueel scheiding van de boedel en afhandeling van huwelijkse voorwaarden;
 • Het stop zetten van een geregistreerd partnerschap of samenleving;
 • Partner- en kinderalimentatie. Hierbij geldt dat kinderalimentatie primair moet worden geregeld voor dat partner alimentatie aan de orde komt;
 • Convenant echtscheiding en ouderschapsplan (betreffende ouderlijk gezag, voogdij, omgangsregeling, enzovoorts ten behoeve van een gedegen opvoeding van het kind);
 • Adoptie, afstammeling;
 • Naamswijziging;
 • Overige familierecht zaken.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 86

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie of stel uw vraag online
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op