Indien een onderneming of bedrijf niet meer aan zijn betalingen kan voldoen, bestaat de mogelijkheid dat door de schuldeisers, de schuldenaar, de rechtbank, of het Openbaar Ministerie faillissement wordt aangevraagd. De schuldeisers willen dan ook zo spoedig als mogelijk hun geld terug zien echter vermoeden dat er op deze manier daar niets van terecht komt. Zodra aan de wederzijdse verplichtingen door het bedrijf niet meer kan worden voldoen, zal faillissement van u of de natuurlijke persoon danwel rechtspersoon bij de rechtbank Utrecht worden aangevraagd. Indien u binnen de regio Utrecht dan ook failliet “dreigt” te gaan schakel dan ons juridisch advies in.

De curator draagt de verantwoordelijkheid

Zodra bij een rechtbank uw faillissement wordt uitgesproken, zal door een Rechter Commissaris een curator aangesteld worden die daarmee recht tot bewindvoering heeft verworven. Oftewel de curator heeft de beschikking over al het vermogen dat binnen de organisatie aanwezig is. U verliest dus de controle omtrent wat u met het vermogen kunt doen en de leiding is in handen van de curator. Toch kan het zijn dat u mag doorwerken aangezien de werkzaamheden meer opleveren dan het stil leggen van de werkzaamheden. Oftewel u mag doorwerken mits er additioneel inkomen wordt gegenereerd. Voor die plannen dient u toestemming te verkrijgen van de curator. De curator draagt verder de zorg omtrent de balans eigen vermogen, boedel, panden en schulden.

Hoe zit het met uw eigen privé vermogen?

Indien u zelf failliet wordt verklaard dan wordt zondermeer uw privé vermogen meegenomen in de balans vermogen en schulden. Dit is minder duidelijk wanneer het een vennootschap betreft. Conform het ondernemingsrecht worden rechtspersonen afzonderlijk voor hun eigen faillissement verantwoordelijk gehouden. Dit betekent dat bij een Besloten, Naamloze Vennootschap of coöperatie het eigen vermogen van de bestuurder wordt beschermd voor een faillissement. Mits er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur hoeven de schuldeisers niet te rekenen op een bijdrage uit het eigen vermogen van de bestuurder. Dit is uiteraard anders indien het wel onbehoorlijk bestuur betreft. Bij een Eenmanszaak, de Vennootschap onder Firma, een Maatschap en Commanditaire Vennootschap is er geen sprake van een rechtspersoonlijkheid en daarmee wordt het eigen vermogen van de bestuurder wel aangesproken bij een faillissement, ook indien er sprake is van behoorlijk bestuur.

Faillissement en onbehoorlijk bestuur

Het is aantoonbaar dat u door eigen handelen ervoor heeft gezorgd dat het bedrijf failliet is gegaan. Het kan zijn dat u fraude pleegt, u wendt het vermogen van het bedrijf aan voor eigen doeleinden, er zijn beslissingen genomen die juist de financiële situatie van de onderneming ondermijnen, enzovoorts, dan is er duidelijk een verwijtbaar onbehoorlijk bestuur gevoerd. Het verschil in de balans schulden en baten dient dan ook door de verantwoordelijke bestuurder(s) evenredig aangevuld te worden uit het eigen vermogen. Indien u dan bijvoorbeeld geen huwelijkse voorwaarden heeft afgesloten waarbij het vermogen van uw partner is afgescheiden van uw vermogen, dan dient eveneens het vermogen van uw partner daartoe aangewend worden.

Doorstart van een failliet bedrijf

Het staat er financieel slecht voor met uw onderneming en er dreigt een faillissement. Wat nu? Indien u het nog even volhoudt dan denkt u namelijk dat door de aantrekkende economie de mogelijkheden beter worden en dus ook de kansen. U gaat dan ook met uw schuldeisers om de tafel om tot een akkoord te komen betreffende de schulden. De schulden vormen de basis voor een uitgestelde schuld. Dat betekent dat het bedrijf kan doorstarten en op een later moment de schulden af betalen tegen een beter rendement dan dat het bij een eventuele failliet verklaring zou komen. Oftewel bij een mogelijke doorstart van een failliet bedrijf kunt u het bedrijf behouden en de schuldeisers kunnen er op een later moment beter van worden. Dit vraagt uiteraard wel om medewerking in deze plannen en bereidheid om de investering op een later moment terug te krijgen. Schakel daar mogelijk een juridische mediator in die de plannen op één lijn kan krijgen. Heeft u voor juridische kwesties bij uw failliete bedrijf in Utrecht dan ook vragen of opmerkingen dan staat ons juridische team voor u klaar.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 86

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie of stel uw vraag online
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op