Het niet kunnen nakomen van uw geldelijke verplichtingen als ondernemer in Groningen betekent al snel dat er faillissement wordt aangevraagd. Uw schuldeisers willen dat u uw verplichten nakomt en zien dan ook graag geld tegemoet. Maar dat kan dus niet meer, en wordt er faillissement aangevraagd. In dat geval kan faillissement van u als persoon danwel van de rechtspersoon bij de rechtbank Groningen worden aangevraagd. Een faillissement kan daarbij door een schuldeiser, de schuldenaar, het Openbaar Ministerie of de rechtbank worden aangevraagd. Mocht u dan ook in de regio Groningen als bedrijf in financiële problemen komen waar een mogelijk faillissement op handen is, schakel dan zo snel als mogelijk gedegen juridisch advies in.

U heeft geen zeggenschap meer over uw bedrijfsvermogen!

Indien wegens het niet kunnen betalen van schulden uw onderneming failliet wordt verklaard, wordt een curator aangesteld om de leiding en de verantwoordelijkheid over de onderneming op zich te nemen. Oftewel de curator stelt de onderneming onder bewindvoering. Daarmee kunt u niet meer bij uw “bedrijfs”vermogen en alle handelingen die mogelijk ten gunste of ten ongunste van de onderneming werken, dienen door de curator worden goed gekeurd. Indien u kan aantonen dat er bij sommige werkzaamheden nog extra inkomen voor het bedrijf kan worden gegenereerd dan kan de curator in uw geval beslissen om u toe te staan bepaalde werkzaamheden voor een korte termijn door te zetten. Het uiteindelijke doel van de curator is om het verschil in de belangen van de schuldeisers en de schuldenaar zo klein als mogelijk te laten worden. Indien alle bezittingen van de organisatie ten gunste van het faillissement zijn uitgenut wordt het faillissement ontbonden, waarmee de rechtspersoon in feite niet meer bestaat.

Is uw vermogen beschermd bij een opgezette rechtspersoon?

Binnen het ondernemingsrecht wordt beschreven dat de rechtspersonen met eigen rechtspersoonlijkheid zelfstandig verantwoordelijk zijn voor hun faillissement. Mits onbehoorlijk bestuur niet kan worden aangetoond is dan ook het eigen vermogen van een bestuurder bij een Besloten Vennootschap, een Naamloze Vennootschap of coöperatie beschermd van faillissement. Door de curator wordt dan geen aanspraak op het eigen vermogen van de bestuurder gemaakt om de schuldeisers in hun verlies te compenseren. Mocht er wel sprake zijn van onbehoorlijk bestuur dan is uiteraard het eigen vermogen van de bestuurder wel vatbaar voor de wensen van de curator. Indien er sprake is van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid dan dient uit het vermogen van de bestuurder het verlies danwel de eis van de schuldeiser gecompenseerd te worden.

Het bestuur van de onderneming heeft niet gefunctioneerd!

Er is fraude gepleegd, u heeft willens en wetens vermogen van de onderneming gebruikt voor eigen doeleinden, er zijn verwijtbare beslissingen gemaakt, etcetera dan is het wel duidelijk dat een faillissement te wijten is aan het handelen van het ondernemingsbestuur. Uw vermogen dient dan opgeofferd te worden om de balans schulden en baten gelijk te maken. Indien u het vermogen van uw partner dan ook onvoldoende heeft beschermd dient ook dit vermogen daartoe gebruikt te worden. Heeft u over deze specifieke bescherming dan ook vragen dan kunt u ons juridisch team voor de regio Groningen hier benaderen! Wij geven u graag advies.

Oplossing voor uw financieel slecht draaiende onderneming

Momenteel laat uw onderneming slechte jaarcijfers zien. U wilt echter de doek niet in de ring gooien en zet door. U gaat met een financieel juridische mediator met de schuldeisers om de tafel om te komen tot een oplossing van deze situatie. U kunt daartoe overwegen om de schuldeisers te overtuigen om de schuldenlast uit te stellen. Indien de schuldeneis wordt uitgesteld kan de onderneming overleven, en met een herziene organisatie structuur en werkwijzen kan bij een verbeterde afzetmarkt meer opbrengst gerealiseerd worden. Met het aanvullende vertrouwen van de schuldeisers is het bedrijf geholpen en herstart. Na dat het bedrijf is hersteld kunnen de schuldeisers de volledige schuld terug zien met een extra rendement, in tegenstelling van een verlies op het geïnvesteerde bedrag. Voor beide partijen een win-win situatie. Zit u als ondernemer in de regio Groningen dan ook in een dermate slechte financiële situatie dan kunnen wij u juridisch bijstaan.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 86

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie of stel uw vraag online
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op